Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Care Service AS driver Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved avdeling Englegård Behandlingsenter, på Holt i Tvedestrand kommune.  Vi arbeider også etter 12- trinnsmodellen, som videreføres som en del av ettervernet når du er ferdig hos oss. Behandlingen er gratis for pasienten, siden Care Service AS er godkjent av HELFO som leverandør under tjenesten «fritt behandlingsvalg» Det er heller ingen egenandel hos oss. Du kan få hjelp av fastlegen til å velge oss på http://helsenorge.no


12-trinnsmodellen

I tillegg til å drive TSB- døgnbehandling, tilbyr vi også terapi gjennom bruk av erfaringskonsulenter som vet hvordan rusavhengighet kan utarte seg. Erfaringskonsulentene har selv gjennomgått 12-trinnsmodellen som også kalles Minnesota modellen. Denne måten å arbeide på i grupper og selvstendig gjør deg som pasient klar for et liv uten rusavhengihet, hvis man er villig til å ta de 12 trinnene som modellen tilbyr. Videre skal man i løpet av behandlingen bli kjent med de ulike selvhjelpsgruppene som eksisterer landsdekkende i blant annet Norge.


Ettervern

Care Service AS har også avdelinger for ettervern, beliggende på Øynaheia i Froland kommune, og på Hisøy i Arendal kommune. Samarbeidet mellom deg som pasient, oss som behandlingsted og din hjemkommune vil avgjøre hvor det er hensiktsmessig å gjennomføre ettervern. Ettervern er frivillig, akkurat som behandlingen på Englegård Behandlingsenter.