Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Care Service AS driver Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved avdeling Englegård Behandlingsenter, på Holt i Tvedestrand kommune.  Vi arbeider også etter 12- trinnsmodellen, som videreføres som en del av ettervernet når du er ferdig hos oss. Behandlingen er gratis for pasienten, siden Care Service AS er godkjent av HELFO som leverandør under tjenesten “fritt behandlingsvalg” Det er heller ingen egenandel hos oss. Du kan få hjelp av fastlegen til å velge oss på http://helsenorge.no

Ettervern

Care Service AS har også avdelinger for ettervern, beliggende på Øynaheia i Froland kommune, og på Hisøy i Arendal kommune. Samarbeidet mellom deg som pasient, oss som behandlingsted og din hjemkommune vil avgjøre hvor det er hensiktsmessig å gjennomføre ettervern. Ettervern er frivillig, akkurat som behandlingen på Englegård Behandlingsenter.

Ventetid

Pr dags dato har ikke Care Service AS, Englegård behandlingsenter ventetid, det vil si at man kan komme inn til behandling så raskt man ønsker. Ventetidene blir oppdatert på http://helsenorge.no