Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Care Service tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved avdeling Englegård Behandlingsenter, på Holt i Tvedestrand kommune.

Vi benytter oss av følgende terapeutiske tilnærminger som beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer

 • Miljøterapi
 • 12-trinnsterapi (Minnesotamodellen) 
 • Gruppe- vs individuell tilnærming 
 • Kognitiv atferdsterapi 
 • Motiverende intervju (MI)
 • Mentaliseringsbasert terapi (MTB)
 • Musikkterapi
 • Systematisk fysisk aktivitet og treningskontakt
 • Mindfulness og yoga
 • Legemidler som støttebehandling og nedtrapping av benzodiazepiner
 • Urinprøver og andre biologiske markører

Behandlingen som blir tilbudt er individuelt tilpasset til den enkelte pasienten og det blir gjennomført regelmessige samtaler med behandlerteamet og primærkontakt for å sørge for at pasienten mottar den behandlingen de selv vurderer de har behov for. 

En integral del av behandlingen vi tilbyr er 12-trinnsbehandling, også kjent som Minnesotamodellen. Disse gruppene blir ledet av erfaringskonsulenter med god kjennskap til programmet og som vet hvordan rusavhengighet kan utarte seg. Denne måten å arbeide på i grupper og selvstendig gjør deg som pasient klar for et liv uten rusavhengihet, hvis man er villig til å ta de 12 trinnene som modellen tilbyr. En blir også introdusert for og kjent med de ulike selvhjelpsgruppene som blir arrangert på landsdekkende basis, som blant annet Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). 

De fleste av de terapeutiske metodene som blir tilbudt her kan også videreføres som en del av ettervernet når du er ferdig hos oss. 


Ettervern

Som en del av behandlingen skal det etableres et solid ettervern for å skape trygghet for pasienten og redusere risikoen for tilbakefall etter endt behandling. Dette kan bestå av blant annet kommunal oppfølging, opprette kontakt med en ruskonsulent og en lokal selvhjelpsgruppe, arbeidstrening, frivillig arbeid eller jobb, dagtilbud og aktiviteter på dagtid, m.m.