Care Service
avd. Englegård behandlingssenter

Care Service tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling på lik linje med spesialisthelsetjenesten. Vi har behandling og ettervern for alle typer rusavhengighet, og våre pasienter søker seg til oss frivillig gjennom fastlege, eller ved selv å gå inn på Helsenorge og velge oss der. Videre kan man velge Englegård etter endt avrusing/avgiftning på et sykehus, eller etter kontakt med poliklinikken der man har fått tildelt rett til behandling. Våre ventetider blir kontinuerlig oppdatert på Helsenorge sine nettsider.

Dersom det er noen spørsmål er det bare å ringe oss på vår vakttelefon eller sende oss en epost. Kontaktinformasjon kan du finne her. 


Personalet

I Care Service avd. Englegård behandlingsenter arbeider vi tverrfaglig når vi behandler rusavhengighet og annen problematikk, og vi tilbyr tjenester innenfor medisinsk-, psykolog-, og sosialfaglig område. I tillegg tilbyr vi gruppe- og individualterapi med samtlige erfaringkonsulenter og øvrige personale og behandlere.

Du kan finne oversikt over ansatte og deres kompetanse her.