Care Service AS

Care Service AS er et selskap som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling på lik linje med spesialisthelsetjenesten. Vi er godkjent av HELFO for å ta i mot inntil 18 pasienter. Vi har behandling og ettervern for alle typer rusavhengighet, og våre pasienter søker seg til oss frivillig gjennom fastlege, eller ved selv å gå inn på http://helsenorge.no og velge oss der. Du kan gjerne først ta kontakt ved å ringe oss, eller sende en melding på vårt kontaktskjema. Videre kan man velge oss etter endt avrusing/avgiftning på et sykehus, eller etter kontakt med poliklinikken der man har fått tildelt rett til behandling.

12-trinnsmodellen

I tillegg til å drive TSB- døgnbehandling, tilbyr vi også terapi gjennom bruk av erfaringskonsulenter som vet hvordan rusavhengighet kan utarte seg. Erfaringskonsulentene har selv gjennomgått 12-trinnsmodellen som også kalles Minnesota modellen. Denne måten å arbeide på i grupper og selvstendig gjør deg som pasient klar for et liv uten rusavhengihet, hvis man er villig til å ta de 12 trinnene som modellen tilbyr. Videre skal man i løpet av behandlingen bli kjent med de ulike selvhjelpsgruppene som eksisterer landsdekkende i blant annet Norge.

Personalet

I Care Service AS, avdeling Englegård behandlingsenter, arbeider vi tverrfaglig når vi behandler rusavhengighet. Derfor er personalet satt sammen av følgende yrkesgrupper: Leger, Psykologer, Psykiatere, Sosionomer, og Psykiatrisk sykepleiere, Sykepleiere, Vernepleiere, Miljøterapeuter, Miljøarbeidere, samt erfaringskonsulenter/Miljøarbeidere. I tillegg har vi kokker, og vaktmestertjeneste som også er en del av miljøarbeiderteamet i Care Service AS.