Care Service AS

Care Service AS er et selskap som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling på lik linje med spesialisthelsetjenesten. Vi er godkjent av HELFO for å ta i mot inntil 18 pasienter. Vi har behandling og ettervern for alle typer rusavhengighet, og våre pasienter søker seg til oss frivillig gjennom fastlege, eller ved selv å gå inn på http://helsenorge.no og velge oss der. Du kan gjerne først ta kontakt ved å ringe oss, eller sende en melding på vårt kontaktskjema. Videre kan man velge oss etter endt avrusing/avgiftning på et sykehus, eller etter kontakt med poliklinikken der man har fått tildelt rett til behandling.


Ventetid

Pr dags dato har ikke Care Service AS, Englegård behandlingsenter ventetid, det vil si at man kan komme inn til behandling så raskt man ønsker. Ventetidene blir oppdatert på http://helsenorge.no


Personalet

I Care Service AS, avdeling Englegård behandlingsenter, arbeider vi tverrfaglig når vi behandler rusavhengighet. Derfor er personalet satt sammen av følgende yrkesgrupper: Leger, Psykologer, Psykiatere, Sosionomer, og Psykiatrisk sykepleiere, Sykepleiere, Vernepleiere, Miljøterapeuter, Miljøarbeidere, samt erfaringskonsulenter/Miljøarbeidere. I tillegg har vi kokker, og vaktmestertjeneste som også er en del av miljøarbeiderteamet i Care Service AS.