Trenger du eller en av dine nærmeste hjelp til å bli kvitt rusavhengigheten?

Ved Care Service avd. Englegård tilbyr vi langtidsdøgnbehandling til personer som er avhengig av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale. Per i dag er vi godkjent for å behandle inntil 18 pasienter med all slags type rusproblematikk. Vi tilbyr inntil 12 måneders behandling til alle personer fra alderen 18 år og oppover, uavhengig av kjønn, legning og livssyn.

Vi er godkjent av HELFO og er en aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har et variert utvalg av terapeutiske metoder og tilnærminger, blant annet 12-trinnsterapi, individual terapi, medisinsk oppfølging, mijøterapi m.m. (en fullstendig oversikt over våre terapeutiske metoder kan du finne her). Behandlingen er brukerstyrt og pasienten velger selv hvilken tilnærming de vil benytte seg av. Behandlingen som blir tilbudt er derfor individuelt tilpasset til den enkelte pasienten og det blir gjennomført regelmessige samtaler med behandlerteamet og primærkontakt for å sørge for at pasienten mottar den behandlingen de selv vurderer de har behov for. 

Ved ankomst vil alle pasienter være tildelt et enerom, og primær- og sekundærkontakter som vil være kontaktpersonen til pasienten under oppholdet. Normalt vil behandlingsforløpet involvere en kartleggingssamtale ved innleggelse, etterfulgt av samtaler med individuelle behandlere som vil vurdere den enkeltes behov i forhold til somatisk, psykisk og sosialfaglig oppfølging.

Det er ønskelig at pasienten deretter deltar på de daglige aktivitetene, hvilket vil si 12-trinn gruppeterapi som er mandag, tirsdag og torsdag i tidsrommet 10:00-11:00 og 13:00-14:00, og gruppene som blir holdt av behandlerne onsdag og fredag på samme tidspunkt. Det er yoga annenhver tirsdag 11:00-12.00. Det er også individuell oppfølging fra de ulike behandlerne på dagtid, og kjøring til lokale selvhjelpsgrupper på kvelden.

Pasienten står ellers fritt til å delta på fritidsaktiviteter og annet utenfor disse tidspunktene. Vi har blant annet et treningsrom med vekter og andre apparater som er åpent hele døgnet, og det er også bare 5 minutter kjøring til nærmeste treningsstudio. Det er også to stuer og et lite bibliotek hvor en kan oppholde seg på dag- og kveldstid. Dersom en ønsker å lage mat utenom de vanlige tidspunkter for måltider (frokost 08:00, lunsj 12:00, middag 15:30, kveldsmat 20:00) er det et pasientkjøkken oppe i andre etasje en kan benytte seg av. Det er også butikkturer hver dag klokken 16:30, dersom det er ønske eller behov for å handle enten på matbutikken eller andre butikker.

For å bli henvist til Englegård behandlingssenter kan en enten snakke med sin fastlege eller gå inn på Helsenorge sine nettsider og finne oss der. For mer informasjon, gå inn på nettsidene for «fritt behandlingsvalg«.