Ved Care Service avd. Englegård tilbyr vi langtidsdøgnbehandling til personer som er avhengig av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale. Per i dag er vi godkjent for å behandle inntil 18 pasienter med all slags type rusproblematikk. Vi tilbyr inntil 12 måneders behandling til alle personer fra alderen 18 år og oppover, uavhengig av kjønn, legning og livssyn.

Vi er godkjent av HELFO og er en aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har et variert utvalg av terapeutiske metoder og tilnærminger, blant annet 12-trinnsterapi, individual terapi, medisinsk oppfølging, mijøterapi m.m. (en fullstendig oversikt over våre terapeutiske metoder kan du finne her). Behandlingen er brukerstyrt og pasienten velger selv hvilken tilnærming de vil benytte seg av. Behandlingen som blir tilbudt er derfor individuelt tilpasset til den enkelte pasienten og det blir gjennomført regelmessige samtaler med behandlerteamet og primærkontakt for å sørge for at pasienten mottar den behandlingen de selv vurderer de har behov for. 

For å henvise til oss kan pasienten benytte seg av «fritt behandlingsvalg«. Det er fastlegen som kan henvise til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og der avgjøres det om pasienten får rett til behandling. Pasienten må deretter bestemme seg for hvor de vil behandles og henvisningen må sendes til oss. Avhengig av ventetid og om pasienten er i vår målgruppe, vil vi tilby pasienten en plass hos oss etter pasienten har vært på avrusing der det er nødvendig.

Vi har også erfaring med behandling av pasienter som soner etter straffegjennomføringsloven §12. Det er kriminalomsorgen som avgjør om den aktuelle pasienter kan sone under §12 hos oss.

Dersom det er noen ytterlige spørsmål kan vi kontaktes på telefon eller e-post i tidsrommet 09:00 til 20:00.