Ledergruppen

Jørn Hellevik
Daglig leder
Rune Hellevik
Virksomhetsleder
Elena Sørvig
Kvalitetsleder

Behandlere

Manika Rudra
Lege
Cristina Campelos
Psykolog
Oddvar Iversen
12-trinnsterapeut
Tore Bjørn Moe
12-trinnsterapeut
Tatiana Olsen
Psykiater

Medisinsk Personale

Tine Taraldsen
Fagsykepleier
Weronicha Oland
Koordinator & Miljøterapeut
Anders Moland
Spesialvernepleier
Wenche Andersen
Psykiatrisk sykepleier
Inger Marie Harispuru
Sykepleier
Marielle Heia Gundersen
Vernepleier
Frida Aasen Raabu
Vernepleier
Brit Nordli
Psykiatrisk sykepleier
Tordis Landvik
Spesialsykepleier
Åshild Hammeren
Sykepleier
Pasteur Nsabimana
Sykepleier

Øvrig Personale

Christina Thaule Isaksen
Forpleiningsleder
Romualdas Valukas
Miljøarbeider & Vaktmester
Suzanne Mathisen
Miljøarbeider
Torbjørn Alfsen
Miljøarbeider
Marius Isaksen
Miljøarbeider