Ledergruppen

Jørn Hellevik
Daglig leder
Rune Hellevik
Virksomhetsleder
Elena Sørvig
Kvalitetsleder

Behandlere

Manika Rudra
Lege
Cristina Campelos
Psykolog
Tatiana Olsen
Psykiater
Oddvar Iversen
12-trinnsterapeut
Tore Bjørn Moe
12-trinnsterapeut
Kristiane Kvalvåg Rue
Sosionom
Shkelqa Malaj
Lege

Medisinsk Personale

Anders Moland
Spesialvernepleier
Inger Marie Harispuru
Sykepleier
Brit Nordli
Psykiatrisk sykepleier
Tordis Landvik
Spesialsykepleier
Åshild Hammeren
Sykepleier
Inga Lien Paulsen
Sykepleier
Siv-Anita Pedersen Ausland
Vernepleier
Pasteur Nsabimana
Sykepleier

Øvrig Personale

Christina Thaule Isaksen
Forpleiningsleder
Romualdas Valukas
Miljøarbeider & Vaktmester
Suzanne Mathisen
Miljøarbeider
Maria Ilebekk
Miljøarbeider
Marie Hammeren
Miljøarbeider
Chania Mesangkeet
Miljøarbeider